Augusti: marknaden fortsatt orolig för teknikaktier

Marknaden fortsätter att vara orolig, kommer återhämtningen att fortsätta? Hur kommer den snabba spridningen av deltavarianten att påverka och hur snabbt kommer inflationen att falla? Den positiva marknadssynen har hittills vunnit detta år med cykliska aktier i topp.

Vi är dock lite oroliga att återhämtningen kan fördröjas givet spridningen av Delta-covid. Tillväxten för teknikaktier har varit stark i år drivet av investeringar runt covid men även för att effektivisera företagen i den här nya miljön.

Tv-spel har varit den klart svagaste teknologisektorn under sommaren, drivet av politiskt tryck i Kina och tuffa siffror att jämföra med från förra året. Den underliggande efterfrågan har dock varit fortsatt god och hösten ser ut att bli stark drivet av nya releaser. Det stora antalet nya releaser kommer driva efterfrågan men även göra att konkurrensen ökar.

Styrkan i efterfrågan under kvartalet kom från alla delsegment: PC, mobil och konsolspel. Esports-delen har varit negativt påverkad av covid men även där ser det lite ljusare ut nu. Vi förväntar oss en stark återhämtning i Esport när live events öppnar upp igen.

Vi har ökat vår position i Zynga under månaden.

Fonden slutade upp 3.14% i augusti och är nu upp 14.85% för året.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Mer att upptäcka

Inge Heydorn

November 2021: Volatiliteten ökar dramatiskt

Volatiliteten i marknaden har ökat dramatiskt under hösten och ytterligare tilltagit de senaste veckorna. Federal Reserves kommentarer runt högre räntor framöver tillsammans

Inge Heydorn

Oktober: Marknaden rekylerade starkt

Marknaden rekylerade starkt under oktober. Gaming/Esport sektorn fortsätter dock att gå svagare än marknaden. Detta trots att tillväxt siffrorna ser bra ut

Inge Heydorn

September: Efterfrågan fortsatt stor

Oron på marknaden kring tillväxt, inflation och långräntor har fortsatt i september. Inflationsoron har spridit sig till löneökningar i USA och de