Fondfakta

Fondnamn White Fleet – Finserve Global Esports Fund
Förvaltare Inge Heydorn
Fondens startdatum 2020-06-02
ISIN LU2105725381
Riskklass 6
Minsta investering 100 kr
Bar chart

Informationsblad

Dokument