November 2021: Volatiliteten ökar dramatiskt

Volatiliteten i marknaden har ökat dramatiskt under hösten och ytterligare tilltagit de senaste veckorna. Federal Reserves kommentarer runt högre räntor framöver tillsammans med den nya covid-varianten omikron verkar vara huvudsaken till den ökade risken i marknaden. Till detta kan läggas inflationsoro och problem med att attrahera arbetskraft i många industrier. Teknologiaktier har pressats hårt de senaste veckorna och gaming/esport aktier har om något fortsatt att underprestera.

Den underliggande efterfrågan på spel och esportevent fortsätter dock att vara god och då skall vi komma ihåg att jämförelsetalen med förra årets covid-nedstängnings period är riktigt tuffa. Efterfrågan på spelkonsoler och spel-PCs fortsätter att vara rekordstark, vilket i sin tur leder till en efterfrågan på spel. Vi fortsätter att fokusera på de stora gamingbolagen i portföljen.

Fonden slutade upp 4.73% under november och är nu upp 18.30% YTD.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Mer att upptäcka

Inge Heydorn

December 2022 Månadsuppdatering

Starka titlar driver efterfrågan på hårdvara, mobilen är fortfarande under press –  Novembersiffror i USA visade att de totala spelutgifterna fortfarande minskade

Inge Heydorn

Juli 2022 Månadsuppdatering

Resorna är tillbaka och konsumenternas efterfrågan här är stark. Airbnb, Booking och Expedia rapporterade alla en ganska solid efterfrågan för kvartalet och

Inge Heydorn

Juni 2022 Månadsuppdatering

Mycket taktisk handel de senaste två veckorna på grund av 1H ombalansering av index och förvaltarportföljer. De underliggande oron är dock desamma