Finserve Nordic

Finserve Nordic AB (”Finserve”) är ett svenskt bolag med tillstånd att förvalta UCITS-fonder, AIF-fonder samt diskretionära portföljer. 

Läs mer om Finserve på bolagets hemsida: www.finserve.se 

GP Bullhound

GP Bullhound är en av världens ledande investare inom teknologisektorn. Bolaget grundades 1999 och har idag över 120 anställda med kontor i London, San Francisco, Stockholm, Berlin, Manchester, Paris, Hong Kong, Madrid och New York.

Läs mer om GP Bullhound på bolagets hemsida: www.gpbullhound.com