September: Esportsfonden utvecklades positivt trots svag månad för teknologi

Inge Heydorn

Volatiliteten i marknaden fortsatte under september och teknikbolagen var svaga med en nedgång för Nasdaq på 5,2 procent, Dow Jones slutade endast ner 2,3 procent. Detta var den första negativa månaden sedan i mars. De stora bolagen inom FAANG var de stora förlorarna. Värderingsmultiplarna för dessa bolag har expanderat starkt under året. De skiljer sig dock lite mellan bolagen då Amazon och Netflix har fått sina vinster uppjusterade under året medan de övriga fått dem nedjusterade i kölvattnet av Covid. 

Esportsmarknaden växer väldigt starkt och vi ser dagligen nya satsningar på Esport från företag världen över; Ferrari, Ikea och Adidas för att nämna några nya projekt.

Esport-fonden slutade upp 1,36 procent under månaden trots det negativa sentimentet på Nasdaq. Vi gjorde inga större förändringar i portföljen under månaden med undantaget att vi köpte på oss lite mer Sony samt började bygga en position i Prosus. Genom att köpa Prosus får vi köpa Tencent med rabatt då detta är huvuddelen av värdet i bolaget.

Vi förväntar oss starka rapporter från samtliga bolag under kvartalet trots att vi har de stora uppgraderingarna från Sony och Microsoft vad gäller spelplattformar i slutet av året. Vi tror framför allt att Activision kommer slå marknadens och deras egna förväntningar kraftigt under kvartalet.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Mer att upptäcka

Inge Heydorn pratar esport med Nordnet

Inge Heydorn, förvaltare av Global Esports Fund, pratade om esport som fenomen och investering med Nordnet Bank AB och » Alexander Gustafsson. https://lnkd.in/dbcvcFr

Intervju hos Infront

Esportsektorn kommer att växa tiofalt

I en intervju med Fonder Direkt förklarar förvaltaren Inge Heydorn varför esport är en intressant sektor att investera i, vilka bolag som